חשבתי על השאלות הקודמות והחלטתי שאני רוצה..
לנהל דיון
להעביר מסר
לבנות תהליך למידה
לבנות למידה עצמית
לארוז חומרים

יאוו כבר צריך לקבל פה החלטות...