top of page
חשבתי על השאלות הקודמות והחלטתי שאני רוצה..
לנהל דיון
להעביר מסר
לבנות תהליך למידה
לבנות למידה עצמית
לארוז חומרים

יאוו כבר צריך לקבל פה החלטות...

bottom of page