רוצים ליצור קשר? לשאול שאלה?

לילך כהן דונשיק, מנהלת למידה וקהילות בדיגיטל, ג'וינט ישראל אשלים

יוצרת ומגישה את הפודקסט "טפאס" מנות קטנות של למידה על למידה בעולם החדש

 Lilachdo@jdc.org 

bali-Digitali-logo-V0.1-01.png