top of page

מפגשים מרחוק

מתודות אפשריות עם הפונקציות הקיימות בתוכנות
כיבוי והדלקת מצלמות
מאפשר לשאול שאלות ולקבל תשובות ויזואליות.
דוגמאות לשימוש: מבקשים מכלל המשתתפים לכבות את המצלמות. ואז שואלים שאלה: ״כל מי ש.... שידליק את המצלמה שלו!״
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
שיתוף מסך ואודיו
ניתן לשתף את המסך ו/או אודיו מהמחשב.
דוגמאות לשימוש: #1 הצגת מצגת במהלך המפגש #2 הצגת סרטון מצחיק / הדגמה. #3 שיתוף מוסיקה בזמן ההמתנה למפגש #4 לבקש ממשתתף מסוים לשתף את המסך שלו כדי להגביר מעורבות.
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
ציור וכתיבת הערות
מאפשר לכתוב הערות על גבי המסך.
דוגמאות לשימוש: #1 מציגים בשקף גרף / תרשים / מודל ומבקשים מכל משתתף למקם את עצמו על גבי התרשים. #2 מכינים שקף עם טבלה ומבקשים מהמשתתפים למלא את הטבלה.
*עובד באופן חלקי ב-teams
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
חלוקה לחדרים
מחלקים את המשתתפים לחדרים לטובת עבודה בקבוצות קטנות. מנחה הפגישה יכול לעבור בין הקבוצות ולהחזיר את כולם למליאה.
*לא זמין ב-teams
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
סקרים
ניתן להפיץ סקר למשתתפים ולקבל תשובות באופן מיידי. ניתן לשתף במהלך ההדרכה בתוצאות הסקר.
דומגאות לשימוש: ניתן ליצור סקרים בנושאים שונים: על התוכן המקצועי, עיבוד השיעור, מצב הרוח, עמדות וכו׳.
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
שינוי שם 
המשתתפים משנים את שמם בתוכנה במהלך השיחה. דוגמאות לשימוש: #1 מתחלקים לקבוצות וכל משתתף מוסיף את שם הקבוצה ליד שמו. #2 בסיום המפגש כל משתתף משנה את שמו למילה אחת שמסכמת עבורו את המפגש
*לא זמין ב-teams
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
צ׳אט פרטי / קבוצתי 
מאפשר להשתתף בצ׳ט קבוצתי עם כל המשתתפים או באופן פרטי.
דוגמאות לשימוש: #1 שואלים שאלה את כל המשתתפים ומבקשים שיכתבו תשובות בצ׳אט. #2מבקשים מהמשתתפים לכתוב שאלה אחת שהיו מעוניינים לקבל עליה מענה במהלך המפגש. #3 כחלק מההיכרות כל משתתף כותב הודעה למשתתף אחר שהוא לא מכיר.
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
פשוטה
בינונית
קשה
מורכבות הכלי
קצר
בינוני
ארוך
זמן הכנה
מקרא
ביצוע פגישות והדרכות מרחוק
zoom-logo-png-7.png
מאפשרת יצירת סקרים, צ׳ט, שיתוף מסך וחלוקה לחדרים.
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
ZOOM
עבודה צוותית ופגישות מרחוק
microsoft-team-2019.png
מאפשרת יצירת סקרים, צ׳ט, שיתוף מסך.
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
Teams
אירוח וובינירים וכנסים וירטואליים
hopin_logo_circle.png
מאפשר ליצור וובינירים רבי משתתפים, כנסים וירטואליים הכוללים חלוקה למושבים, מפגשי נטוורקינג, שיתוף מצגות, צ׳ט משתתפים, סקרים והקלטות המפגש.
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
hopin
תוכנות אפשריות ליצירת מפגש
bottom of page