top of page
תהליכים -> לבנות תהליך למידה -> לסכם את המפגש
אסכם את המפגש באמצעות...
לאסוף תובנות

כל הכבוד!

המפגש הראשון הסתיים? רוצה להכין כבר משהו למפגש הבא?
bottom of page