תהליכים -> לנהל דיון
העלאת שאלה לפתיחה
מאפשר שאלות רב/חד-ברירה, פתוחות, ענן מילים וסקרים.
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
איסוף תובנות בלוח שיתופי
ניתן ליצור לוחות מסוגים שונים ולאפשר למשתתפים להגיב וליצור על הלוח.
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
לנהל דיון
mentimeter
Padlet
פשוטה
בינונית
קשה
מורכבות הכלי
קצר
בינוני
ארוך
זמן הכנה
מקרא

הגעתי לתכלס

דוגמאות לשימוש:
דוגמאות לשימוש: