top of page
תהליכים -> לארוז חומרים -> יצירת מסמך מקצועי נרחב
יצירת מסמך מעוצב
מאפשר לעצב את המסמך ולייצר תפריט ניווט. לא נוח לקריאה בסמארטפון, עלויות נמוכות יחסית.
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
*לצורך יצירת המסמך/ האתר יש לפנות לספק חיצוני לצורך בניית או לפחות ייעוץ הנגשה.
יצירת אתר אינטרנט
מאפשר לאגד מידע רב, לעצב אותו וניתן להוסיף תפריט ניווט. כל אחד יכול לגשת אליו ומתאים לקריאה מהסמארטפון. עלויות גבוהות יחסית.
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
*לצורך יצירת המסמך/ האתר יש לפנות לספק חיצוני לצורך בניית או לפחות ייעוץ הנגשה.
ליצור מסמך מקצועי נרחב (תורת הפעלה)
Adobe PDF
website
פשוטה
בינונית
קשה
מורכבות הכלי
קצר
בינוני
ארוך
זמן הכנה
מקרא

הגעתי לתכלס

דוגמאות לשימוש:
דוגמאות לשימוש:
bottom of page