top of page
תהליכים -> לבנות תהליך למידה
עם מה אתחיל?
להעביר שיעור מעניין ומגוון

או... טוב ששאלת...

לסכם את המפגש / להתכונן למפגש הבא

לפני המפגש

אחרי המפגש

במהלך המפגש

לעשות פתיחה טובה למפגש

במהלך המפגש

במהלך המפגש

bottom of page